Sommeren 2016 åpnet vi galleri  på Vesterøy, Hvaler, og hadde salgsutstilling av foto og glasskunst i det gamle ombygde bryggerhuset på Langekil Gård med adresse Langekil 22.

Gården ble bygd i 1862, men stedet Langekil er beskrevet i bygdebøkene helt tilbake til 1400 tallet. Gården består i dag av en gammel frukthage rundt våningshus, bryggerhus og løe samt utmark. Husene har gjennomgått en total restaurering i de siste 3 år.

Vi har også åpnet et galleri i den restaurerte løa på gården. Vi vil derved ha både bryggerhuset og løa som utstillingslokaler. Vi vil i 2020 ha nye utstillinger. Velkommen til Galleri Langekil til Vår og Sommerutstillingene. Se websiden til Galleri Langekil under for åpningstider. Passer ikke disse tider kan vi kontaktes for avtale om visning.

http://www.gallerilangekil.no